Erfarenheter och upplevelser kan ha en positiv inverkan på vår kreativitet och våra upplevelser är viktiga för vår inspiration och vårt välbefinnande. Detta är något vi misstänkt länge, och nu får denna teori stöd av forskningen. Upplevelser som involverar nya miljöer, möten med nya människor och utmaningar kan bidra till att utvidga ens perspektiv och sätta igång kreativa tankar.

De ger oss även en paus i vardagen och från tankar som innebär stress och oro. På så sätt kan upplevelser ge oss andrum och mental vila och vara källa till både ökad kreativitet och mentalt välbefinnande.

Aktivitet och deltagande stimulerar kreativiteten

Barn är kreativa med vatten

En studie från 2016, publicerad i tidskriften ”Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts” fann att personer som genomförde en upplevelse hade högre kreativitet jämfört med personer som såg en video av samma upplevelse. Studien visade också att fysiska upplevelser hade en starkare effekt på kreativiteten än virtuella upplevelser. 

Själva deltagandet i en upplevelse, och interaktiviteten, att man “gör det själv” har alltså större inverkan än passivt tittande. Att man mår bättre av att röra på sig och göra saker kan tyckas självklart, men kopplingen till just kreativiteten var ändå märkbar.

En annan studie, publicerad i tidskriften ”Personality and Social Psychology Review” visade att personer som exponeras för nya miljöer och mötte nya människor hade högre kreativ förmåga jämfört med personer som inte gjorde det. Upplevelser innebär att vi ställs inför nya situationer som ger oss nya erfarenheter och stimulerar hela vår tillvaro.

“Default mode network” – nyckeln som låser upp din kreativitet

En utbredd teori bland forskare är att upplevelser kan aktivera något som kallas ”default mode network” i hjärnan, som ibland på svenska översätts till ”Standardnätverk.” Det är alltså ett slags nätverk som aktiveras när vi befinner oss i vårt ”standardläge”, alltså i ett avslappnat tillstånd. Detta nätverk är en samling av hjärnområden och ett komplicerat nätverk av hjärnceller kopplade just till kreativitet och även abstrakt tänkande.

Man kan även säga att detta “Default mode network” utgör hjärnområden som är aktiva när människor inte är fokuserade på en specifik uppgift, utan alltså när vi befinner oss i ett neutralt standardläge. Dessa hjärnområden är vanligtvis associerade med tänkande som involverar introspektion, minnen och planering. De kan också vara involverade i känslor och självreflektion.

“Default mode network,” eller standardnätverket, har visat sig vara involverade i kreativa processer, såsom idégenerering och problemlösning. En del av forskningen antyder att aktiviteten i detta nätverk i hjärnan kan vara kopplad till kreativa idéer som ”poppar upp” i huvudet när man inte är fokuserad på en specifik uppgift.

Detta skulle förklara varför många människor har sina mest kreativa idéer när de är avslappnade och inte fokuserade på en specifik uppgift. Forskare tror att detta kan bidra till att skapa ett ”tillstånd av flöde”, där individen är mindre kopplad till den omgivande miljön och därför blir fokuserad på sina inre tankar och idéer.

Upplevelser reducerar stress och oro

Det finns forskning som visar att kreativiteten är relaterad till hur mycket stress man har, där låga stressnivåer är relaterat till högre kreativitet. Upplevelser hjälper oss att få distans från vardagliga problem och oro och få tid för att reflektera och sätta tankar i perspektiv, vilket bidrar till både reducerade stressnivåer och ökad kreativitet.

Nya upplevelser och erfarenheter hjälper oss alltså att reducera stress och oro vilket är viktigt för oss för att kunna skapa rätt mentala miljö, som är mer lämplig för kreativa idéer att utvecklas. 

Så, det finns forskning som tyder på att upplevelser kan ha en positiv inverkan på kreativiteten och kan aktivera nätverk i hjärnan som är kopplade till kreativitet. Men det är också viktigt att påpeka att forskning om “Default mode network” är relativt ny och att kreativitet i sig innebär en mycket komplex interaktion mellan olika hjärnområden och att det därför finns många faktorer som påverkar kreativa processer. Därför är det svårt att säga exakt hur detta nätverk är kopplat till kreativitet, men dagens forskning tyder på att det är en viktig del av processen. 

För individen är alltså upplevelser starkt sammankopplade med både ökad kreativitet och allmänt välbefinnande. Att delta i upplevelser i grupp tillsammans med andra kan dessutom bidra till kollektiv kreativitet. Exempelvis vet många arbetsplatser att kick-offen är viktig för både samarbete och arbetsglädje. Upplevelser som innebär kreativitet och problemlösning är ofta en del av att jobba på teamwork. 

Ta gärna en titt på upplevelser som är speciellt förknippade med just kreativitet och även problemlösning. Här är några tips:

Alla individer är så klart olika och vad som fungerar som kreativ inspirationskälla varierar från person till person. Om du är en kreativ person eller letar efter olika vägar där kreativitet leder till ökat välbefinnande så prova gärna olika aktiviteter och upplevelser. Kanske du hittar ett nytt intresse eller hobby som kan berika ditt liv?